Wyrowisko 2017

Wszystkie szczegóły pojawią się wkrótce.